Czy konopie medyczne są legalne?

Tak, medyczna marihuana jest w 100% legalna na terenie Polski. CBD nie posiada działań psychoaktywnych i z tego powodu nie jest uznawane za narkotyk. Dnia 1 listopada 2017r. weszła w życie ustawa poświęcona nowym przepisom regulującym stosowanie medycznej marihuany w Polsce.  „Ustawa z dn. 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych” dopuszcza stosowanie marihuany w celach medycznych. 

Wraz z wejściem w życie Ustawy z dn. 7 lipca 2017 r., polscy lekarze otrzymali prawo wypisywania recept na medyczną marihuanęNiestety, zmiana prawa nie idzie w tym przypadku w parze z rzeczywistym wprowadzeniem lekarstwa do polskich aptek. Zauważono jednak wzrost zaufania lekarzy i farmaceutów względem medycznej marihuany, gdyż coraz chętniej wystawiają oni recepty na produkty konopne. 

Medyczna marihuana legalna jest już w 28 stanach USA oraz w takich krajach, jak Austria, Czechy, Finlandia, Izrael, Holandia, Portugalia, Hiszpania czy Niemcy.