Konopie w leczeniu uzależnień

Istnieją pewne dowody na to, że kannabidiol (CBD) może pomagać w walce z uzależnieniami. Ten pozbawiony psychoaktywnych właściwości związek może mieć wpływ na ludzką pamięć. Dotychczas przeprowadzone badania próbowały znaleźć połączenie pomiędzy CBD a leczeniem uzależnień.

Konopie a pamięć człowieka

Osoby, które palą marihuanę, częstokroć postrzegane są przez społeczeństwo jako osoby mające problem z pamięcią. Niektóre dowody wskazują, że upośledzenie pamięci na skutek palenia marihuany mogą wystąpić u osób starszych. W dalszym ciągu nie należy jednak bagatelizować udowodnionych właściwości medycznych konopi, które znane są między innymi z pozytywnego wpływu na psychikę człowieka.

Pojawia się coraz więcej wyników badań, które jasno wskazują na to, że kannabidiol może pomagać w walce z różnego rodzaju uzależnieniami. Ma to mieć związek z jego wpływem na pamięć człowieka. Jedną z takich analiz wykonali naukowcy z brazylijskiego uniwersytetu de Santa Catarina. W toku badań starali się przybliżyć zagadnienie wpływu CBD na pamięć.

Uzależnienia łączą w sobie wiele aspektów. W większości diagnoz medycznych pojęcie to zastępuje się innymi, pokrewnymi, m.in. nadużywanie, zaburzenia użytkowania czy też niewłaściwe wykorzystanie. W ten sposób różnicuje się sposób zachowania osób uważanych za uzależnione. Jednym z czynników skutecznie utrudniającym wyjście z nałogu jest głód wywołany używką. Może on pojawić się na przykład, gdy na imprezie towarzyskiej pojawi się alkohol czy też osoba uzależniona od nikotyny pojawi się w towarzystwie osób, które palą papierosy.

Badanie: CBD a wpływ na pamięć

Jeżeli ktoś uzależniony jest narażony na bodźce dotyczące danej używki, w jego pamięci ponownie odtwarzane są doświadczenia związane z nią, po czym osoba uzależniona przypomina sobie i przywołuje je. Badanie z 2017 roku opublikowane na łamach Journal of Addiction Biology sugeruje, iż CBD może w pewien sposób zaburzyć proces przypominania, ograniczając uczucie głodu, które zostało wywołane przez dany bodziec.

Badanie wykonano na myszach. Zwierzęta mogły przemieszczać się pomiędzy dwoma pomieszczeniami. W jednym z nich umieszczona została morfina (traktowana w badaniu jako bodziec), drugie zaś było pozbawione owego bodźca. Niektóre z myszy otrzymały dawkę CBD, inne placebo. Podanie nastąpiło natychmiast po działaniu bodźca. Zwierzęta, które otrzymały CBD, bardziej preferowały przebywanie w pomieszczeniu, w którym nie występowała morfina niż zwierzęta z grupy placebo. CBD po ponownym podaniu morfiny zachował swój efekt ochronny.

Naukowcy wierzą w to, że podobne wyniki można otrzymać w przypadku osób uzależnionych m.in. od opiatów. Przeprowadzone badania wskazują, że kannabidiol może oduczyć nawyków, które są ściśle powiązane z nałogami i odpowiadają między innymi za wywołanie głodu.

Konopie a uzależnienie od nikotyny

Kannabidiol jest obiecującą i dającą nadzieję metodą walki z uzależnieniami od różnorodnych używek, w tym nikotyny. CBD może wpływać na smak palonych papierosów. Na łamach Journal Addiction opublikowano badanie, które miało na celu wykazanie, w jaki sposób efekty abstynencji od nikotyny wpływają na inne czynniki oraz odczucia. Naukowcy w głównej mierze skupili się na uczuciu sytości oraz głodzie nikotynowym, a także koncentracji, uczuciu przyjemności płynącej z palenia papierosów oraz występowaniu objawów odstawienia.

Zauważono, że w grupie badanych osób te, które zażyły doustnie CBD, rzadziej: sięgają po papierosy, myślą o nich, a także o przyjemności płynącej z ich palenia. Co ważne, nie odnotowano wystąpienia żadnych negatywnych skutków ubocznych. W grupie placebo, która otrzymała dawkę bez CBD, liczba myśli o paleniu wzrosła.

Konopie mogą minimalizować przyjemność związaną z paleniem papierosów

To samo badanie jasno sugeruje, że CBD może zmniejszyć przyjemność płynącą z palenia papierosów. Zaobserwowano także, że w przypadku osób, które zażywały kannabidiol, ciśnienie krwi spadło. Jest to jednak ściśle powiązane z tym, że osoby te rzadziej sięgały po papierosy. Nikotyna powoduje podwyższenie ciśnienia krwi, co może skutkować rozwojem nadciśnienia tętniczego. Naukowcy podkreślają również, że CBD zawarty w konopiach nie wywołuje skutków ubocznych, co daje nadzieję na to, że będzie skutecznym środkiem w walce z uzależnieniami.