Konopie w leczeniu napadów padaczkowych

Badania nad właściwościami leczniczymi konopi wykonywane są coraz częściej. Dzięki temu mamy coraz większą wiedzę na temat tego, jak kannabidiol może pomagać w leczeniu różnorodnych chorób. Wśród badań na temat CBD nie mogło również zabraknąć analizy na temat wpływu związku na intensywność i częstotliwość napadów padaczkowych u osób cierpiących na najcięższe postaci epilepsji.

Konopie mogą pomóc w łagodzeniu napadów padaczkowych

Wyniki badania, które zostało opublikowane na łamach The Lancet, wskazują, iż CBD zawarty w konopiach może łagodzić napady padaczkowe. Raport podsumowujący 14-tygodniowe obserwacje sugeruje, że kannabidiol wraz z innymi terapiami padaczkowymi minimalizuje intensywność i częstotliwość napadów padaczkowych pacjentów z zespołem Lennoxa-Gastauta.

Zespół Lennoxa-Gastauta to choroba, która uważana jest za trwałą postać epilepsji. Charakteryzuje się upośledzeniem funkcji poznawczych osób nią dotkniętych, a także bardzo częstym występowaniem napadów padaczkowych. Zespół ten to około 1-4% przypadków padaczki ogółem. W jego przypadku napadom towarzyszy nieoczekiwany, gwałtowny spadek napięcia mięśniowego.

Na świecie dostępnych jest wiele metod leczenia zespołu Lennoxa-Gastauta. Wśród najpopularniejszych wyróżnia się stymulację nerwów, utrzymywanie diety ketogennej czy też operacje mózgu. Niemniej jednak skuteczność tych sposobów jest niewielka i wynosi około 10%. Wyniki badania opublikowanego w The Lancet wykazują, iż CBD minimalizuje częstotliwość napadów padaczkowych. Nadzorujący je naukowcy wykazują jednak konieczność sprawdzenia długoterminowej skuteczności i bezpieczeństwa zażywania kannabidiolu, a także jego współdziałanie z innymi lekami.

Badanie na grupie osób odpornych na różnego rodzaju leczenie

Badanie zostało przeprowadzone na 171-osobowej grupie osób cierpiących na różnego rodzaju postacie epilepsji. Pacjenci mieli od 2 do 55 lat i pochodzili ze Stanów Zjednoczonych, Holandii oraz Polski. Wszyscy uczestnicy tej analizy zostali określeni jako wysoko odporni na tradycyjne sposoby leczenia. Organizmy pacjentów nie reagowały na podejmowane próby stosowania różnorodnych terapii padaczkowych.

Grupa została podzielona na dwie części. Jedna z nich (86 osób) regularnie zażywała CBD, druga zaś (85 osób) to placebo - osoby przyjmowały wyłącznie leki zapisane im przez lekarzy. W trakcie badania pacjenci i ich opiekunowie musieli zgłaszać liczbę oraz rodzaj napadów w ciągu każdego dnia.

Po zakończeniu badania zauważono, że osoby, które przyjmowały CBD, odnotowały zmniejszenie liczby napadów padaczkowych o 42,9%. Przed przystąpieniem do analizy średnio pojawiały się 2,4 napady dziennie. W trakcie badania liczba ta zmniejszyła się do 1,04. W przypadku grupy placebo nastąpił spadek o 21,8%. Osoby, które zażywały kannabidiol, odnotowały także zminimalizowanie liczby innego rodzaju napadów o 41,2%, w placebo zaś - o 13,7%.

Konopie a zmniejszenie częstotliwości napadów padaczkowych u dzieci

Padaczka dotyka około 1% populacji światowej, w tym głównie dzieci. Napady padaczkowe występują się, gdy pojawiają się zaburzenia w czynności centralnego układu nerwowego na skutek wyładowań w neuronach. Badania na temat zastosowania CBD w leczeniu napadów padaczkowych u najmłodszych dają pewną nadzieję dla samych pacjentów, jak i ich rodziców.

Na łamach czasopisma New England Journal of Magazine w maju 2017 roku opublikowano wyniki badania, podczas którego analizowano skuteczność stosowania CBD w leczeniu napadów padaczkowych u dzieci z zespołem Dravet. Ujawniono, że częstotliwość ich występowania zmniejszyła się o 39%. Specjaliści, którzy od lat badają skuteczność konopi w leczeniu różnorodnych chorób, twierdzą, iż CBD wykazuje dużą skuteczność w przypadku pacjentów borykających się z padaczką lekooporną.

W powyższym badaniu udział wzięło 120 dzieci z zespołem Dravet. Pacjenci mieli od 2 do 18 lat. Grupa objęła badaniem osoby, które borykały się z napadami drgawkowymi, opóźnieniem rozwoju, problemami z ruchem, równowagą oraz mową. Dzieci podzielono na dwie podgrupy - jedna z nich przyjmowała CBD (dawka 20 mg / kg masy ciała), druga zaś otrzymała taką samą dawkę, którą włączono do aktualnej terapii. W badaniu wykorzystano Epidiolex - pierwszy lek na bazie konopi, który oficjalnie dopuszczono do użytku.

Badanie trwało 14 tygodni. W przypadku pierwszej podgrupy odnotowano zmniejszenie wstępowania napadów o 39% (średnio z 12,4 na 5,9 napadów). W drugiej zaś spadek był mniejszy i wynosił 13,9% (średnio z 14,9 do 14,1 napadów). U 5% pacjentów odnotowano całkowite uwolnienie się od napadów po stosowaniu Epidiolexu przez 3 miesiące.

Co prawda, podczas badania w obu podgrupach wystąpiły objawy niepożądane. Były one jednak określane mianem umiarkowanych lub słabych. U większości pacjentów były to: gorączka, senność, wymioty, biegunka, zmęczenie oraz zmniejszone łaknienie.